Program „Czyste Powietrze” – zmiany w dotacjach i dopłatach od 22 kwietnia

Estimated read time 3 min read

Koniec z wyłudzaniem dotacji? Duże zmiany w „Czystym Powietrzu”

Program „Czyste Powietrze” to jedna z najważniejszych inicjatyw mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce przez wsparcie termomodernizacji i wymiany nieefektywnych systemów ogrzewania w domach jednorodzinnych. Od 22 kwietnia wchodzą w życie istotne zmiany, które mają na celu eliminację nieuczciwych praktyk oraz zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych.

Pierwsza duża zmiana: lista zielonych urządzeń

Głównym elementem reformy jest wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła, kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet tylko z tych, które znajdują się na specjalnej „liście zielonych urządzeń i materiałów” (lista ZUM). Celem jest zagwarantowanie, że instalowane urządzenia spełniają wysokie standardy efektywności energetycznej i emisyjności, co przekłada się na realne oszczędności dla użytkowników i mniejsze obciążenie dla środowiska.

Druga zmiana: ograniczenie liczby dofinansowań

Kolejna zmiana dotyczy ograniczenia możliwości uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania do jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jednego lokalu mieszkalnego. Ma to zapobiec wykorzystywaniu programu przez osoby stosujące nieuczciwe praktyki, takie jak przepisywanie części nieruchomości na osoby o niższych dochodach w celu uzyskania wyższej dotacji.

Dlaczego zmiany są potrzebne?

Według Piotra Siergieja z Polskiego Alarmu Smogowego, zmiany wynikają z potrzeby ochrony uczciwych uczestników programu oraz zapewnienia, że środki publiczne są wydawane w sposób odpowiedzialny i efektywny. Problem nieuczciwych praktyk, jak np. montowanie pomp ciepła niskiej jakości, których koszty eksploatacji są wysokie, stał się na tyle poważny, że wymagał interwencji.

Lista ZUM – gwarancja jakości

Lista ZUM ma zapewnić, że wszystkie urządzenia kwalifikujące się do dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” są wysokiej jakości. Aby znaleźć się na liście, urządzenia muszą przejść szczegółowe badania w niezależnych, akredytowanych laboratoriach. Jest to krok w stronę większej transparentności i bezpieczeństwa inwestycji dla beneficjentów programu.

Branża wobec zmian

Chociaż przedstawiciele branży z zadowoleniem przyjęli wprowadzenie listy ZUM, wskazują też na potrzebę jej rozszerzenia o międzynarodowe znaki jakości, co miałoby na celu jeszcze lepsze dopasowanie oferty do oczekiwań rynku.

Podsumowanie

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” mają na celu usprawnienie jego funkcjonowania i eliminację luk, które pozwalały na nieuczciwe wykorzystywanie środków publicznych. Poprzez wprowadzenie listy zielonych urządzeń oraz ograniczenie liczby dofinansowań do jednego obiektu na beneficjenta, program staje się bardziej skuteczny i sprawiedliwy. To ważny krok w kierunku realizacji głównego celu – poprawy jakości powietrza w Polsce.

Wizualizacja zmian w programie „Czyste Powietrze”, prezentująca nowoczesny, energooszczędny dom wyposażony w system ogrzewania wykorzystujący zielone technologie, takie jak pompa ciepła lub kocioł na pellet. Dom otoczony jest czystym, wolnym od zanieczyszczeń środowiskiem, co podkreśla cel programu – redukcję zanieczyszczenia powietrza. Na pierwszym planie rodzina dyskutuje o korzyściach płynących z użycia zielonych technologii, trzymając broszurę programu „Czyste Powietrze”, co symbolizuje ich zainteresowanie i wsparcie dla ekologicznych rozwiązań. Scena rozgrywa się na tle bujnego, zielonego krajobrazu pod czystym, błękitnym niebem, reprezentując przyszłość, w której priorytetem jest zrównoważony rozwój środowiskowy. Obraz ma proporcje 16:9, idealnie nadające się do artykułu o znaczących zmianach w programie „Czyste Powietrze”.

Podobne artykuły

+ There are no comments

Add yours