Kto dostanie „Babciowe” w Polsce – rewolucja w wsparciu rodzin z małymi dziećmi

Estimated read time 3 min read

Rząd przyjął „babciowe” – nowa inicjatywa wsparcia rodziców i dzieci

W Polsce zainicjowano nową formę wsparcia dla rodzin z dziećmi w wieku od roku do trzech lat. Podczas ostatniego posiedzenia, rząd zatwierdził projekt ustawy „Aktywny rodzic”, popularnie określany mianem „babciowego”. To krok mający na celu wsparcie rodziców w harmonijnym łączeniu obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi. Zapowiadane świadczenie, wynoszące 1,5 tys. zł miesięcznie na dziecko, ma zastąpić dotychczasowe formy pomocy, takie jak „żłobkowe” i rodzinny kapitał opiekuńczy.

Założenia programu „Aktywny rodzic”

Premier Donald Tusk, prezentując założenia nowej inicjatywy, podkreślił jej znaczenie dla wsparcia rodzin i dzieci. „Babciowe” ma umożliwić rodzicom decyzję o powrocie do pracy, nie czyniąc tego obowiązkowym. Nawet jeżeli z różnych przyczyn rodzice zdecydują się pozostać z dzieckiem w domu, przysługiwać im będzie wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie.

Program „Aktywny rodzic” składa się z trzech głównych komponentów:

  1. „Aktywni rodzice w pracy” – wsparcie finansowe dla rodziców powracających na rynek pracy.
  2. „Aktywnie w żłobku” – finansowanie opieki żłobkowej lub umowy z opiekunem (np. z babcią).
  3. „Aktywnie w domu” – alternatywa dla rodzin, które zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu, z miesięcznym wsparciem w wysokości 500 zł.

Wpływ „babciowego” na inne formy wsparcia

Implementacja „babciowego” będzie wiązała się z likwidacją dotychczasowych form wsparcia, takich jak rodzinny kapitał opiekuńczy oraz „żłobkowe”. Zmiany te mają na celu uproszczenie systemu pomocy państwa i koncentrację na wszechstronnym wsparciu rodziców aktywnych zawodowo, jak również tych, którzy zdecydują się na opiekę nad dzieckiem w domu.

Reakcje polityczne i społeczne

Propozycja wprowadzenia „babciowego” spotkała się z szerokim odzewem zarówno wśród polityków, jak i społeczeństwa. Mateusz Morawiecki, wiceprezes partii Prawo i Sprawiedliwość, zapowiedział poparcie dla inicjatywy, choć zaznaczył potrzebę wprowadzenia pewnych poprawek. Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050, wyraził zastrzeżenia do niektórych elementów projektu, podkreślając konieczność dalszych dyskusji na jego temat.

Podsumowanie

Projekt ustawy „Aktywny rodzic” wprowadzający tzw. „babciowe” stanowi znaczący krok w kierunku wsparcia polskich rodzin. Oferując finansowe wsparcie rodzicom dzieci w kluczowym okresie ich rozwoju, rząd ma nadzieję zachęcić do większej aktywności zawodowej oraz ułatwić godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Jakie będą długoterminowe skutki tej inicjatywy dla polskiego społeczeństwa? Czas pokaże, jednak już teraz „babciowe” wywołuje szereg dyskusji na temat najlepszego sposobu wsparcia rodzin z małymi dziećmi w Polsce.

Na zdjęciu przedstawiona jest szczęśliwa i zróżnicowana grupa rodziców z małymi dziećmi, uśmiechnięta i zgromadzona w słonecznym parku. Scena ta emanuje poczuciem wspólnoty i wsparcia, z dziećmi bawiącymi się w tle i rodzicami, którzy prowadzą rozmowy lub z czułością obserwują swoje pociechy. Obraz ten uosabia ducha inicjatywy „Aktywny rodzic”, podkreślając znaczenie wsparcia rodzinnego, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz dobrostan dzieci. Zdjęcie ma za zadanie uchwycić esencję nowej polityki rządowej, reprezentując nadzieję, jedność i wspólne wysiłki na rzecz wychowywania dzieci w otoczeniu pełnym wsparcia.

Podobne artykuły

+ There are no comments

Add yours