Zatrzymanie Polskich żołnierzy na granicy z Białorusią przez Żandarmerię Wojskową

Estimated read time 5 min read

Zatrzymanie żołnierzy przez Żandarmerię Wojskową: co się stało?

Na przełomie marca i kwietnia 2024 roku doszło do incydentu na granicy polsko-białoruskiej, który zakończył się zatrzymaniem polskich żołnierzy przez Żandarmerię Wojskową. Żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej oddali strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę. Strzały w powietrze nie powstrzymały napierających uchodźców, więc żołnierze zaczęli strzelać w ziemię, co miało skłonić migrantów do odwrotu. W wyniku tych działań niektóre z wystrzelonych pocisków trafiły rykoszetem w pobliski płot.

Gdy sytuacja została opanowana, na miejsce przybyła Straż Graniczna, która nie tylko nie podziękowała żołnierzom za ich interwencję, ale zawiadomiła Żandarmerię Wojskową. Żandarmeria natychmiast podjęła działania, zatrzymując trzech żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze. Dwóm z tych żołnierzy postawiono zarzuty przekroczenia uprawnień oraz narażenia życia innych osób. Zostali oni również zawieszeni w czynnościach służbowych.

Powody zatrzymania

Decyzja o zatrzymaniu żołnierzy była oparta na zarzutach związanych z narażeniem życia i zdrowia innych osób oraz przekroczeniem uprawnień. Incydent ten wywołał falę kontrowersji i oburzenia wśród polityków oraz opinii publicznej, którzy wskazywali na brak jasnych przepisów regulujących użycie broni przez Wojsko Polskie w takich sytuacjach. W reakcji na te wydarzenia, władze podjęły działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności zatrzymania i zapewnienie, że podobne incydenty nie będą miały miejsca w przyszłości.

Zatrzymanie żołnierzy na granicy z Białorusią: Jak reagują politycy odpowiedzialni za bezpieczeństwo w państwie?

Premier Tusk: Postępowanie Żandarmerii Wojskowej budzi niepokój

Premier Donald Tusk odniósł się do zatrzymania polskich żołnierzy na granicy z Białorusią, wskazując na rosnące zaniepokojenie w społeczeństwie. „Postępowanie Prokuratury i Żandarmerii Wojskowej wobec naszych żołnierzy budzi uzasadniony niepokój i gniew ludzi” – napisał premier na platformie X, po tym jak odebrał meldunek od szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Premier Tusk zażądał szybkich wniosków i decyzji organizacyjnych, prawnych oraz personalnych, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację.

Minister Obrony Narodowej: Zatrzymanie żołnierzy jest nie do przyjęcia

Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, wyraził swoje zaniepokojenie działaniami Żandarmerii Wojskowej. „Zatrzymanie żołnierzy oddających strzały alarmowe w kierunku atakujących migrantów jest nie do przyjęcia” – napisał na platformie X. Minister obiecał dokładne wyjaśnienie sprawy i podkreślił, że żołnierze muszą być pewni, że procedury prawne ich chronią. „Będę zawsze stał po stronie honoru polskich żołnierzy” – dodał.

Szef BBN: Brak przepisów przyczyną bulwersującego zatrzymania

Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wskazał na brak odpowiednich przepisów jako przyczynę bulwersującego zatrzymania żołnierzy za strzały ostrzegawcze. Siewiera apelował o poparcie prezydenckiego projektu ustawy, który ma na celu regulację zasad użycia broni przez Wojsko Polskie. Podkreślił, że sytuacja wymaga pilnych działań legislacyjnych, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.

Prokurator Generalny zaprasza na pilne spotkanie

Prokurator Generalny, Adam Bodnar, zaprosił zastępcę prokuratora generalnego ds. wojskowych, Tomasza Janeczka, na pilne spotkanie. Rozmowa ma dotyczyć działań prokuratury w sprawie żołnierzy, którzy prowadzili interwencję na granicy z Białorusią. Prokurator Janeczek wydał wcześniej polecenie dostarczenia akt sprawy i zaznaczył, że działanie prokuratury musi być pilnie przeanalizowane.

Kontrola poselska w ministerstwach

Posłowie PiS przeprowadzili kontrolę poselską w Ministerstwach Sprawiedliwości oraz Obrony Narodowej, pytając o liczbę postępowań karnych dotyczących obrony polskiej granicy oraz o zarzuty stawiane żołnierzom. Posłowie domagali się wyjaśnień i wyciągnięcia konsekwencji, w tym podjęcia kroków personalnych.

Solidarność z żołnierzami

Minister w Kancelarii Prezydenta RP, Wojciech Kolarski, wyraził solidarność z żołnierzami, podkreślając, że każdy, kto ma Polskę w sercu, podpisuje się pod tym zdaniem. Podobne stanowisko zajął poseł Szymon Szynkowski vel Sęk, wskazując na opóźnioną reakcję władz, która jego zdaniem była podyktowana kampanią wyborczą.

Podsumowanie

Sprawa zatrzymania polskich żołnierzy na granicy z Białorusią wywołała szerokie reakcje polityczne i społeczne. Politycy odpowiedzialni za bezpieczeństwo w państwie wskazują na potrzebę pilnych działań legislacyjnych oraz dokładnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Solidarność z żołnierzami wyrażają zarówno rządzący, jak i opozycja, co podkreśla wagę problemu i konieczność jego szybkiego rozwiązania.

Polscy żołnierze na granicy z Białorusią, stojący w gotowości z bronią, podczas napiętej sytuacji o zmierzchu. W tle ogrodzenia graniczne i naturalny krajobraz.

Podobne artykuły

+ There are no comments

Add yours