Modernizacja energetyczna w świetle dyrektywy budynkowej EPBD – co to znaczy

Estimated read time 5 min read

W marcu 2024 roku, Unia Europejska przyjęła zaktualizowaną dyrektywę dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków, znaną jako dyrektywa budynkowa (EPBD).

Jej celem jest promowanie energooszczędności oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych standardów dla nowych i istniejących budynków. Oto co musisz wiedzieć o tej istotnej zmianie i jej wpływie na właścicieli nieruchomości w Polsce.

Główne cele dyrektywy EPBD

Dyrektywa EPBD ma na celu znaczące zmniejszenie zużycia energii w budynkach, które są odpowiedzialne za znaczną część ogólnoeuropejskiego zużycia energii i emisji CO2. Kluczowe cele dyrektywy to:

  • Zwiększenie efektywności energetycznej budynków: poprzez wymóg stosowania nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych, które przyczynią się do lepszej izolacji cieplnej i mniejszego zapotrzebowania na energię.
  • Promowanie odnawialnych źródeł energii: dyrektywa zachęca do integracji technologii takich jak panele słoneczne czy pompy ciepła, które mogą zredukować zależność od tradycyjnych, szkodliwych dla środowiska źródeł energii.
  • Poprawa zdrowia i komfortu mieszkańców: poprzez zapewnienie lepszej jakości powietrza wewnątrz budynków i optymalizację warunków termicznych.

Wpływ dyrektywy na właścicieli nieruchomości

Przyjęcie dyrektywy EPBD oznacza, że właściciele domów i mieszkań w Polsce będą musieli dostosować swoje nieruchomości do nowych wymogów. Dla wielu osób wiąże się to z potrzebą przeprowadzenia termomodernizacji, czyli działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Obejmuje to między innymi:

  • Modernizację systemów grzewczych i wentylacyjnych: zastąpienie starych kotłów na paliwa kopalne nowoczesnymi, bardziej efektywnymi systemami.
  • Poprawę izolacji: zainstalowanie nowoczesnych okien, drzwi oraz izolacji ścian, dachu i podłóg, co ma na celu zmniejszenie strat ciepła.
  • Instalację systemów wykorzystujących OZE: takich jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła, które mogą znacząco obniżyć koszty utrzymania budynku.

Wyjątki i wsparcie finansowe

Rząd planuje wprowadzenie różnorodnych form wsparcia dla właścicieli nieruchomości, którzy będą musieli dostosować swoje budynki do nowych standardów. Możliwe formy wsparcia to dotacje, ulgi podatkowe oraz preferencyjne kredyty na realizację niezbędnych inwestycji.

Ponadto, dyrektywa przewiduje pewne wyjątki dla budynków o szczególnym charakterze historycznym lub architektonicznym, gdzie wprowadzenie zmian mogłoby być technicznie niemożliwe lub nieekonomiczne.

Podsumowanie

Dyrektywa EPBD stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i walki z zmianami klimatycznymi. Mimo że wprowadzenie nowych standardów może być wyzwaniem dla właścicieli nieruchomości, długoterminowe korzyści związane z mniejszym zużyciem energii i niższymi kosztami eksploatacji są zachętą do działania. Ważne jest, aby każdy właściciel nieruchomości zapoznał się z detalami dyrektywy i planowanym wsparciem, aby móc skutecznie zaplanować i zrealizować niezbędne zmiany.

Polacy a termomodernizacja: obawy przed unijną dyrektywą

W marcu tego roku przyjęto dyrektywę dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków, znaną jako dyrektywa budynkowa (EPBD). Jej głównymi celami są redukcja zużycia energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez ING Bank Śląski wskazują, że większość Polaków nie planuje szeroko zakrojonych działań termomodernizacyjnych, głównie z powodu obaw o wysokie koszty i wątpliwości co do opłacalności inwestycji.

Niska świadomość i brak entuzjazmu

Badanie „Nastawienie Polaków do termomodernizacji” ujawnia, że tylko jedna trzecia Polaków jest świadoma nowych regulacji, a aż 62% respondentów przyznaje, że ich wiedza na temat termomodernizacji jest ograniczona. Wiele osób wciąż nie jest przekonanych o korzyściach płynących z inwestycji w energooszczędne rozwiązania. Dodatkowo, tylko 33% właścicieli domów i mieszkań rozważa podjęcie działań termomodernizacyjnych, co oznacza, że większość właścicieli nieruchomości pozostaje niezainteresowana tego typu projektami.

Obawy przed kosztami i wątpliwości co do oszczędności

Największymi barierami w decyzji o termomodernizacji są obawy przed dużymi wydatkami – wskazuje na to 63% badanych. Równie wiele osób (60%) sceptycznie podchodzi do zapowiadanych oszczędności, takich jak niższe rachunki za energię, które miałyby wynikać z przeprowadzenia modernizacji. Ten brak zaufania do zapowiadanych korzyści może znacząco wpłynąć na chęć Polaków do inwestowania w termomodernizację.

Podział opinii i potrzeba wsparcia finansowego

Polacy są podzieleni w swoich opinii na temat termomodernizacji – połowa z nich pozytywnie ocenia potencjalne korzyści, podczas gdy druga połowa wyraża negatywne zdanie. Niemal 80% badanych zgadza się, że tego typu inwestycje wymagają zewnętrznego wsparcia finansowego. Większość uważa, że najlepszym źródłem takiego dofinansowania powinny być dotacje i programy publiczne.

Wnioski i dalsze kroki

Rząd ma teraz dwa lata na implementację unijnych reguł do polskiego prawa, co oznacza, że nadszedł czas na podejmowanie decyzji i planowanie działań, które mogą zminimalizować finansowe obciążenia dla właścicieli nieruchomości. Wzrost świadomości na temat korzyści płynących z termomodernizacji, a także dostępność i promocja programów wspierających te inicjatywy, będą kluczowe dla osiągnięcia celów dyrektywy i zwiększenia akceptacji społecznej dla tych zmian.

Podjęcie skutecznych działań edukacyjnych i promocyjnych, które rozwieją wątpliwości i podkreślą długoterminowe korzyści z inwestycji w energooszczędność, może przyczynić się do zmiany postaw i zwiększenia zaangażowania Polaków w procesy termomodernizacji.

Budynek mieszkalny w trakcie termomodernizacji, z pracownikami montującymi izolację i panele słoneczne na dachu.

Podobne artykuły

+ There are no comments

Add yours