„Mój Prąd 6.0” – dofinansowanie odnawialnych źródeł energii 2024

Estimated read time 3 min read

Co już wiemy i czego możemy się spodziewać?

Zakończenie programu „Mój Prąd 5.0” otwiera drogę do kolejnej, szóstej już edycji tej popularnej inicjatywy wspierającej rozwój odnawialnych źródeł energii w polskich domach.

„Mój Prąd” to program, który od 2019 roku znacząco przyczynia się do zwiększenia liczby prosumentów, czyli osób produkujących energię na własne potrzeby, korzystając z instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii czy pomp ciepła. Dotychczasowe edycje programu umożliwiły dofinansowanie na kwotę 2,5 mld zł, wspierając tym samym 1,35 mln polskich gospodarstw domowych.

Podsumowanie „Mój Prąd 5.0”

Ostatnia edycja, zakończona w grudniu 2023 roku, rozszerzyła spektrum dofinansowania, obejmując nie tylko panele fotowoltaiczne, ale również pompy ciepła i magazyny energii, z maksymalnym wsparciem sięgającym 58 tys. zł na wnioskodawcę. Szybkie wyczerpanie budżetu, wynoszącego 950 mln zł, pokazało ogromne zainteresowanie Polaków odnawialnymi źródłami energii.

Czekając na „Mój Prąd 6.0”

Choć konkretne szczegóły dotyczące „Mój Prąd 6.0” pozostają na razie nieujawnione, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że prace nad nową edycją trwają. Oczekuje się, że program zostanie uruchomiony w marcu lub kwietniu 2024 roku, kontynuując wsparcie dla polskich gospodarstw domowych w przejściu na zieloną energię.

Przedłużająca się ocena wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiedzialny za dystrybucję środków, wciąż finalizuje ocenę wniosków z poprzedniej edycji. Proces ten może trwać do 140 dni od złożenia wniosku, co oznacza, że niektórzy wnioskodawcy mogą oczekiwać na decyzję nawet do lipca 2024 roku.

Wyzwania finansowe

Znalezienie odpowiednich środków finansowych na realizację programu stanowi wyzwanie. Dotychczasowe edycje były wspierane przez unijne fundusze, co pozwala zastanawiać się nad źródłem finansowania „Mój Prąd 6.0”.

Fokus na magazyny energii

Szczególny nacisk w nowej edycji programu ma być położony na magazyny energii, co jest odpowiedzią na wyzwania związane z efektywnością i wydajnością instalacji fotowoltaicznych. Magazyny energii mogą znacząco przyczynić się do lepszego wykorzystania produkowanej energii, wspierając zarówno sieci energetyczne, jak i gospodarstwa domowe.

Co dalej?

Rozwój „Mój Prąd 6.0” będzie z pewnością ściśle monitorowany zarówno przez potencjalnych beneficjentów, jak i przez cały sektor OZE w Polsce. W obliczu zmieniających się regulacji i rosnącego zapotrzebowania na zieloną energię, program ten ma szansę jeszcze bardziej przyspieszyć transformację energetyczną w kraju, czyniąc ją bardziej dostępną dla szerokiej grupy odbiorców.

Oczekuje się, że nowe rozwiązania w „Mój Prąd 6.0” będą nie tylko kontynuacją dotychczasowego wsparcia dla prosumenckiej produkcji energii, ale również odpowiedzią na bieżące wyzwania i potrzeby sektora OZE. Z niecierpliwością czekamy na dalsze informacje i konkretne szczegóły dotyczące tej obiecującej inicjatywy.

Na zdjęciu przedstawiono dachy domów pokryte panelami fotowoltaicznymi, co ilustruje rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Widoczne nowoczesne osiedle mieszkaniowe, gdzie każdy dom wyposażony jest w instalację fotowoltaiczną, symbolizuje przejście na zieloną energię. W tle delikatnie zarysowane zielone wzgórza podkreślają harmonię między nowoczesną technologią a środowiskiem naturalnym. To zdjęcie doskonale oddaje ducha programu „Mój Prąd 6.0”, promującego inwestycje w odnawialne źródła energii i podkreślającego ich rolę w budowaniu zrównoważonej przyszłości.

Podobne artykuły

+ There are no comments

Add yours