Obowiązkowe tabliczki informacyjne dla samochodów z instalacją LPG

Estimated read time 3 min read

Od 17 maja 2024 roku kierowcy samochodów zasilanych gazem LPG muszą stosować się do nowego przepisu dotyczącego montowania specjalnych tabliczek informacyjnych.

Zmiana w prawie, wprowadzona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 września 2023 roku, ma kluczowe znaczenie dla wszystkich posiadaczy i instalatorów systemów LPG. Bez odpowiedniej tabliczki, pojazd nie przejdzie obowiązkowego przeglądu technicznego, co stanowi istotny element nowej regulacji.

Co musi zawierać tabliczka informacyjna?

Tabliczka, która może być również realizowana w formie trwałej naklejki, musi zawierać następujące informacje:

  • Numer świadectwa homologacji instalacji gazowej,
  • Nazwę instalatora,
  • Nazwę zakładu montującego system,
  • Numer porządkowy wyciągu ze świadectwa homologacji.

Tabliczka powinna być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym i widocznym — na ramie drzwi lub pod pokrywą komory silnika. Musi być wykonana z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, aby zapewnić jej trwałość i czytelność.

Konsekwencje braku tabliczki

Brak tabliczki informacyjnej na instalacji gazowej montowanej po 17 maja 2024 roku będzie skutkował negatywnym wynikiem podczas przeglądu technicznego pojazdu. To oznacza, że samochód nie zostanie dopuszczony do ruchu, co może prowadzić do znacznych niedogodności dla kierowców.

Wyjątki od nowego przepisu

Ważne jest, że nowe prawo dotyczy tylko instalacji montowanych po wejściu w życie przepisów, czyli po 17 maja 2024 roku. Większość pojazdów z LPG, które już poruszają się po drogach, nie będzie musiała spełniać tego wymogu, co jest pewnym ułatwieniem dla kierowców.

Możliwe konsekwencje podczas kontroli drogowej

Warto również podkreślić, że podczas kontroli drogowej, policja ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu, który nie posiada wymaganej tabliczki. To dodatkowy element ryzyka, z którym muszą liczyć się kierowcy.

Dlaczego wprowadzono nowe przepisy?

Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i standaryzację montażu instalacji gazowych w pojazdach. Poprzez wprowadzenie jednolitych wymogów co do oznakowania, zwiększa się przejrzystość i łatwość identyfikacji prawidłowo zamontowanych systemów, co przekłada się na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Podsumowanie

Zmiana przepisów dotycząca obowiązkowych tabliczek informacyjnych na instalacjach LPG stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa. Wszyscy kierowcy planujący instalację systemu gazowego powinni być świadomi nowych wymagań i odpowiednio przygotować swoje pojazdy do przeglądów technicznych. To nie tylko kwestia przestrzegania prawa, ale przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego.

Widok instalacji LPG w samochodzie z nową obowiązkową tabliczką informacyjną, badaną przez mechanika w warsztacie.

Podobne artykuły

+ There are no comments

Add yours