AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) – dostęp do ładowania elektryków

Estimated read time 3 min read

Wchodzące w życie 13 kwietnia 2024 roku rozporządzenie AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) oznacza początek największej rewolucji motoryzacyjnej tej dekady,

stawiając przed Unią Europejską, w tym Polską, ogromne wyzwanie. Jest to środek dyscyplinujący mający na celu zwiększenie dostępności infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Jakie zmiany wprowadza i co oznaczają one dla kierowców?

Czym Jest AFIR?

AFIR, czyli rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych, to inicjatywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE mająca na celu przyspieszenie rozwoju sieci ładowania pojazdów elektrycznych. Obejmuje ono zarówno samochody osobowe i lekkie dostawcze, jak i pojazdy ciężarowe, wprowadzając szereg regulacji mających na celu zwiększenie gęstości publicznych punktów ładowania wzdłuż głównych tras Unii Europejskiej.

Główne Założenia AFIR dla Kierowców

Samochody Osobowe i Lekkie Dostawcze:

  • Do końca 2025 roku: Stacje ładowania rozmieszczone co maksymalnie 60 km, z mocą co najmniej 400 kW na stację.
  • Do końca 2027 roku: Zwiększenie mocy stacji do minimum 600 kW, z co najmniej dwoma punktami ładowania o mocy 150 kW każdy.

Samochody Ciężarowe:

  • Do końca 2025 roku: Stacje ładowania co maksymalnie 120 km, z mocą co najmniej 1400 kW na stację.
  • Do końca 2030 roku: Zwiększenie gęstości stacji do co maksymalnie 60 km, z mocą minimum 3600 kW.

Wpływ na Przemysł i Społeczeństwo

AFIR wpłynie na szeroki zakres sektorów – od producentów pojazdów, poprzez operatorów stacji ładowania, aż po kierowców. Dla przemysłu oznacza to konieczność inwestowania w nowe technologie i infrastrukturę, natomiast kierowcy mogą spodziewać się znacznego zwiększenia dostępności punktów ładowania, co może przyspieszyć decyzje o przejściu na pojazdy elektryczne.

Wyjątki i Uproszczenia

AFIR przewiduje również pewne wyjątki od wymogów, zależne od natężenia ruchu i uzasadnienia społeczno-gospodarczego. Daje to możliwość elastycznego dostosowania infrastruktury do lokalnych potrzeb, jednocześnie zachowując ogólne cele rozporządzenia.

Prostsze Płatności

Ważnym aspektem AFIR jest również ujednolicenie sposobów płatności za ładowanie. Nowe regulacje mają na celu umożliwienie płatności zwykłą kartą płatniczą, eliminując konieczność korzystania z wielu aplikacji i kart.

Podsumowanie

Wprowadzenie AFIR jest kluczowym krokiem na drodze do zrównoważonej mobilności i walki ze zmianami klimatycznymi. Chociaż stawia przed Unią Europejską wyzwanie, jest również ogromną szansą na przyspieszenie transformacji w kierunku elektromobilności. Dla kierowców oznacza to nie tylko większy komfort podróży, ale również przyczynienie się do ochrony środowiska. Przed nami dekada, która z pewnością będzie przełomowa dla sektora transportu w Europie.

Zdjęcie przedstawia futurystyczną perspektywę ruchliwej autostrady, wzdłuż której, w równych odstępach, znajdują się stacje ładowania pojazdów elektrycznych, oświetlone miękkim światłem wieczornym. Stacje są wyposażone w różne typy ładowarek, w tym opcje szybkiego ładowania, przystosowane zarówno dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych. W projekt stacji integrowane są panele słoneczne i turbiny wiatrowe, co podkreśla wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Scena uchwyciła istotę inicjatywy AFIR, prezentując harmonijne połączenie zaawansowanej technologii i zrównoważonych rozwiązań energetycznych dla przyszłości transportu.

Podobne artykuły

+ There are no comments

Add yours