Co to są Bitcoiny i inne kryptowaluty, skąd się biorą i dlaczego są takie drogie

Estimated read time 6 min read

Co to są Bitcoiny i inne kryptowaluty?

Kryptowaluty to cyfrowe lub wirtualne waluty, które wykorzystują kryptografię do zabezpieczania transakcji, kontrolowania podaży nowych jednostek oraz potwierdzania transferów aktywów. Najbardziej znaną kryptowalutą jest Bitcoin, ale istnieje wiele innych, takich jak Ethereum, Ripple, Litecoin i wiele innych.

Bitcoin to pierwsza i najważniejsza kryptowaluta, stworzona w 2009 roku przez osobę lub grupę osób działających pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Bitcoin operuje w zdecentralizowanej sieci peer-to-peer, gdzie transakcje są rejestrowane w publicznej księdze zwanej blockchainem.

Skąd się biorą kryptowaluty?

Kryptowaluty powstają poprzez proces zwany miningiem (kopaniem). Mining to proces, w którym komputery w sieci rozwiązują skomplikowane matematyczne zagadki, aby zatwierdzać transakcje i dodawać je do blockchaina. W zamian za rozwiązanie tych zagadek, górnicy są nagradzani nowymi jednostkami kryptowaluty.

Bitcoin i wiele innych kryptowalut są zaprojektowane tak, aby ich podaż była ograniczona. Na przykład całkowita liczba Bitcoinów, które kiedykolwiek będą istniały, wynosi 21 milionów. Ograniczona podaż jest jednym z czynników wpływających na wartość kryptowalut.

Dlaczego kryptowaluty są takie drogie?

Wysoka cena kryptowalut wynika z kilku kluczowych czynników:

  1. Podaż i popyt: Ograniczona podaż w połączeniu z rosnącym popytem może prowadzić do wzrostu cen. W przypadku Bitcoina, rosnąca liczba inwestorów, którzy chcą posiadać tę walutę, zwiększa popyt.
  2. Zaufanie i akceptacja: Im więcej osób i firm akceptuje kryptowaluty jako formę płatności, tym większe zaufanie do ich wartości. Znane firmy jak Tesla czy PayPal akceptują płatności w Bitcoinie, co zwiększa jego wartość.
  3. Inwestycje instytucjonalne: Wielkie instytucje finansowe, takie jak fundusze hedgingowe, inwestują w kryptowaluty, co przyczynia się do wzrostu ich cen. Inwestycje te są postrzegane jako wyraz zaufania do przyszłości kryptowalut.
  4. Rzadkość: Podobnie jak metale szlachetne, takie jak złoto, ograniczona podaż kryptowalut może przyczyniać się do ich wysokiej wartości. Bitcoin, z maksymalną liczbą 21 milionów jednostek, jest uważany za „cyfrowe złoto”.
  5. Spekulacje: Rynek kryptowalut jest znany ze swojej zmienności. Wzrosty cen często przyciągają spekulantów, którzy kupują kryptowaluty w nadziei na dalszy wzrost wartości, co samo w sobie może prowadzić do dalszego wzrostu cen.
  6. Technologia i innowacje: Zaawansowana technologia blockchain, na której opierają się kryptowaluty, oferuje bezpieczne i transparentne metody przeprowadzania transakcji. Innowacje takie jak smart kontrakty w Ethereum zwiększają zainteresowanie i wartość kryptowalut.

Podsumowanie

Kryptowaluty, takie jak Bitcoin, są cyfrowymi aktywami opartymi na technologii blockchain. Ich wartość wynika z kombinacji ograniczonej podaży, rosnącego popytu, zaufania użytkowników, inwestycji instytucjonalnych, rzadkości, spekulacji oraz technologicznych innowacji. Pomimo zmienności i ryzyka, kryptowaluty zyskały znaczące uznanie jako nowa klasa aktywów i forma płatności.

Dlaczego do kopania kryptowalut potrzebne są mocne komputery?

1. Skomplikowane obliczenia matematyczne

Kopanie kryptowalut, takich jak Bitcoin, polega na rozwiązywaniu skomplikowanych zagadek matematycznych. Te zagadki są częścią procesu walidacji transakcji w sieci blockchain. Komputery muszą wykonać ogromną ilość prób i błędów, aby znaleźć rozwiązanie tych zagadek. Proces ten wymaga znacznej mocy obliczeniowej, ponieważ zagadki są celowo trudne, aby zapewnić bezpieczeństwo sieci.

2. Zwiększająca się trudność kopania

Trudność zagadek matematycznych w procesie kopania jest dynamicznie dostosowywana. W przypadku Bitcoina, co około dwa tygodnie trudność jest dostosowywana tak, aby nowe bloki były dodawane do blockchaina średnio co 10 minut. W miarę jak więcej komputerów (górników) dołącza do sieci, konkurencja rośnie, a trudność wzrasta, co z kolei wymaga coraz większej mocy obliczeniowej do kopania.

3. Konsensus Proof-of-Work

Bitcoin i wiele innych kryptowalut używa algorytmu konsensusu zwanego Proof-of-Work (PoW). Aby zatwierdzić nowy blok transakcji, górnicy muszą znaleźć określoną wartość hash, która spełnia pewne kryteria. Obliczenie tej wartości wymaga ogromnej ilości prób, a każda próba polega na przetworzeniu bloku danych przez funkcję hash, co jest procesem intensywnie obciążającym procesor.

4. Specjalizowane sprzęty

W miarę jak kopanie kryptowalut stało się bardziej popularne, zaczęły powstawać specjalizowane urządzenia do kopania, zwane ASIC (Application-Specific Integrated Circuits). ASIC są znacznie bardziej wydajne niż standardowe procesory lub karty graficzne, ale są również droższe i wymagają dużych ilości energii. Te specjalizowane urządzenia są projektowane wyłącznie do wykonywania obliczeń potrzebnych do kopania kryptowalut, co pozwala na znacznie szybsze i bardziej efektywne kopanie niż przy użyciu tradycyjnych komputerów.

Na czym polega kopanie kryptowalut?

1. Walidacja transakcji

Kiedy użytkownicy wysyłają kryptowaluty, ich transakcje są zbierane w bloki. Górnicy walidują te transakcje, aby upewnić się, że nie ma podwójnego wydatkowania i że wszystkie transakcje są prawidłowe. Walidacja ta polega na sprawdzeniu, czy nadawca ma wystarczającą ilość kryptowaluty oraz czy nie próbował wcześniej użyć tych samych środków w innej transakcji.

2. Rozwiązywanie zagadki matematycznej

Aby dodać blok do blockchaina, górnicy muszą rozwiązać skomplikowaną zagadkę matematyczną. Zagadki te polegają na znalezieniu liczby (nazywanej nonce), która po przetworzeniu przez funkcję hash SHA-256 da wynik spełniający określone kryteria trudności. Proces ten wymaga dużej ilości mocy obliczeniowej, ponieważ górnicy muszą próbować wielu różnych wartości, zanim znajdą odpowiednią.

3. Dodanie bloku do blockchaina

Kiedy górnik znajdzie poprawną wartość hash, nowy blok jest dodawany do blockchaina, a transakcje w tym bloku są uważane za potwierdzone. Górnik, który pierwszy rozwiąże zagadkę, otrzymuje nagrodę w postaci nowo wygenerowanych jednostek kryptowaluty (np. Bitcoin) oraz opłat transakcyjnych zawartych w bloku.

4. Konsensus i bezpieczeństwo sieci

System Proof-of-Work zapewnia bezpieczeństwo sieci, ponieważ rozwiązanie zagadki wymaga dużej ilości pracy (mocy obliczeniowej). Z tego powodu, aby oszukać sieć, atakujący musiałby posiadać więcej mocy obliczeniowej niż reszta sieci łącznie, co jest praktycznie niemożliwe do osiągnięcia w przypadku dużych kryptowalut, takich jak Bitcoin.

Podsumowując, mocne komputery są niezbędne do kopania kryptowalut ze względu na skomplikowane obliczenia matematyczne, dynamicznie dostosowywaną trudność kopania, konieczność stosowania algorytmu Proof-of-Work oraz rozwój specjalizowanego sprzętu, takiego jak ASIC. Kopanie kryptowalut polega na walidacji transakcji, rozwiązywaniu zagadek matematycznych, dodawaniu bloków do blockchaina i zapewnieniu bezpieczeństwa sieci.

Wysokowydajny zestaw komputerowy używany do kopania kryptowalut, z wieloma potężnymi GPU zamontowanymi na ramie rigów wydobywczych, połączonymi kablami i wspieranymi wentylatorami chłodzącymi.

Podobne artykuły

+ There are no comments

Add yours