Tajemnice Kolosów Memnona – odkryj je podczas swojej wycieczki do Egiptu

Estimated read time 5 min read

Monumentalne strażnicy starożytnego Egiptu

Wśród piaszczystych wydm Doliny Królów w Egipcie wznoszą się majestatyczne sylwetki Kolosów Memnona. Te imponujące posągi, sięgające niemal 20 metrów wysokości, od wieków budzą podziw i fascynację podróżników i badaczy. Ich historia sięga 3300 lat wstecz, nierozerwalnie splatając się z legendami i tajemnicami starożytnego Egiptu.

Początki gigantów

Kolosy Memnona zostały wzniesione za panowania Amenhotepa III, jednego z najpotężniejszych faraonów XVIII dynastii. Miały one strzec wejścia do imponującej świątyni pogrzebowej władcy, zwanej Memnonionem. Posągi przedstawiają faraona siedzącego na tronie, odzianego w królewską szatę i koronę. Ich twarze są surowe i majestatyczne, a spojrzenia skierowane ku wschodowi, jakby witały promienie wschodzącego słońca.

Budowa i symbolika

Kolosy Memnona wykonano z jednego bloku kwarcytu. Ich waga szacuje się na około 700 ton. Budowa posągów wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania wielu ludzi. Były one symbolem potęgi i bogactwa faraona, a także miały oddawać jego boskość i nieśmiertelność.

Legenda o śpiewającym posągu

Z Kolosami Memnona wiąże się słynna legenda o śpiewającym posągu. Według opowieści, jeden z posągów, po uderzeniu promieni słonecznymi o świcie, wydawał z siebie żałosny śpiew. Zjawisko to miało trwać do czasu, gdy cesarz rzymski Hadrian odwiedził Egipt w 130 roku n.e. Po jego modlitwach śpiew ustał na zawsze.

Tajemnica głosu

Naukowcy długo zastanawiali się nad przyczyną śpiewu Kolosa Memnona. Początkowo sądzono, że dźwięk powstaje w wyniku parowania wody z porów kamienia pod wpływem promieni słonecznych. Późniejsze badania wykazały jednak, że przyczyną śpiewu były pęknięcia w kamieniu, które rezonowały pod wpływem zmian temperatury.

Zniszczenia i renowacje

Na przestrzeni wieków Kolosy Memnona uległy licznym zniszczeniom. W wyniku trzęsienia ziemi w 27 roku n.e. jeden z posągów zawalił się, a jego górna część została zniszczona. Kolejne zniszczenia przyniosły powodzie i wiatry. W XIX wieku podjęto się renowacji Kolosów Memnona. Prace te miały na celu zabezpieczenie posągów przed dalszym niszczeniem i przywrócenie im dawnej świetności.

Kolosy Memnona: Świadectwo potęgi i trwałości

Choć przez stulecia Kolosy Memnona uległy znacznym zniszczeniom, nadal pozostają imponującym świadectwem potęgi i trwałości starożytnej cywilizacji egipskiej. Ich majestatyczna sylwetka, wznosząca się ponad piaszczystą równinę, wciąż budzi podziw i fascynację, przyciągając turystów z całego świata.

Kolosy Memnona we współczesnej turystyce

Kolosy Memnona są jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Egiptu. Każdego roku odwiedzają je tysiące turystów z całego świata. Posągi te są nie tylko imponującym zabytkiem, ale także miejscem, gdzie można poczuć magię starożytnego Egiptu i dotknąć historii sprzed 3300 lat.

Znaczenie Kolosów Memnona

Kolosy Memnona mają ogromne znaczenie nie tylko dla historii Egiptu, ale także dla całej cywilizacji ludzkiej. Są one świadectwem geniuszu inżynieryjnego starożytnych Egipcjan i ich umiejętności tworzenia monumentalnych dzieł sztuki. Posągi te stanowią również ważne źródło informacji o religii, kulturze i wierzeniach starożytnych Egipcjan.

Kolosy Memnona w popkulturze

Kolosy Memnona od wieków inspirują artystów i pisarzy. Były one motywem wielu obrazów, rzeźb, wierszy i powieści. Pojawiły się również w filmach i grach wideo.

Ochrona Kolosów Memnona

Kolosy Memnona są cennym zabytkiem i dlatego podlegają ochronie rządu egipskiego. W ostatnich latach podjęto szereg działań mających na celu ich ochronę przed dalszym niszczeniem. Do działań tych należy m.in. konserwacja posągów, budowa muru ochronnego wokół nich oraz monitoring ich stanu.

Kolosy Memnona: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Kolosy Memnona to imponujące zabytki, które przez tysiące lat budziły podziw i fascynację. Są one świadectwem potęgi i trwałości starożytnej cywilizacji egipskiej. Dzięki działaniom konserwatorskim i ochronnym Kolosy Memnona będą nadal zachwycać kolejne pokolenia turystów i badaczy.

Dodatkowe informacje:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolosy_Memnona
  • https://www.youtube.com/watch?v=c1r2CCgQGSE
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolosy_Memnona

Wskazówki dla turystów:

  • Kolosy Memnona znajdują się w Dolinie Królów w Egipcie.
  • Dojazd do Doliny Królów możliwy jest taksówką, autobusem lub pociągiem.
  • Wstęp do Doliny Królów jest płatny.
  • Na terenie Doliny Królów obowiązują pewne zasady, takie jak zakaz wnoszenia jedzenia i picia oraz zakaz fotografowania niektórych zabytków.

Poczytaj starsze artykuły:

Kolosy, dwie gigantyczne kamienne statuy faraona Amenhotepa III, górują majestatycznie na tle jasnoniebieskiego nieba.

Podobne artykuły

+ There are no comments

Add yours