Jak zdobyć 1780 zł od ZUS w ramach „Mama 4 plus” – także dla mężczyzn

Estimated read time 3 min read

Program „Mama 4 plus”, znany również jako Uzupełniające Świadczenie Rodzicielskie, to inicjatywa mająca na celu wsparcie rodziców,

którzy poświęcili znaczną część swojego życia na wychowanie dzieci. Choć nazwa może sugerować, że skierowana jest wyłącznie do kobiet, program obejmuje również mężczyzn. Oto, co musisz wiedzieć, aby skorzystać ze świadczenia, które może wynosić aż 1780 zł miesięcznie.

„Mama 4 plus”: Podstawowe Informacje

Uzupełniające Świadczenie Rodzicielskie zostało wprowadzone w 2019 roku jako forma wsparcia dla osób, które zrezygnowały z pracy zawodowej, aby skupić się na wychowaniu dzieci. W przeciwieństwie do powszechnych przekonań, świadczenie to przysługuje nie tylko matkom, ale również ojcom spełniającym określone kryteria.

Kto może ubiegać się o świadczenie?

Aby zakwalifikować się do programu „Mama 4 plus”, musisz spełnić następujące warunki:

  1. Wiek: Kobiety kwalifikują się po ukończeniu 60. roku życia, mężczyźni – po ukończeniu 65. roku życia.
  2. Liczba dzieci: Musisz być rodzicem (biologicznym, adoptującym, przysposabiającym, opiekunem prawnym) co najmniej czworga dzieci.
  3. Status zawodowy: Program skierowany jest do osób, które zrezygnowały z aktywności zawodowej na rzecz opieki nad dziećmi.

Warunki dotyczące obywatelstwa i miejsca zamieszkania

  • Musisz być obywatelem Polski lub obywatelem jednego z krajów UE/EFTA i mieć prawo pobytu w Polsce.
  • Musisz posiadać związki z Polską, takie jak 10-letni okres zamieszkania w kraju po osiągnięciu 16. roku życia.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Uzupełniającego Świadczenia Rodzicielskiego należy złożyć w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub w Krajowej Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), w zależności od twojego ostatniego miejsca zatrudnienia. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą spełnienie powyższych warunków.

Jaka jest kwota świadczenia?

Świadczenie wynosi 1780,96 zł brutto miesięcznie i jest wypłacane jako dopełnienie do najniższej emerytury, jeśli otrzymujesz niższą emeryturę lub rentę. Kwota ta jest waloryzowana każdego roku, co oznacza, że może ulec zwiększeniu w zależności od decyzji rządu.

Podsumowanie

Program „Mama 4 plus” to znaczące wsparcie dla osób, które poświęciły znaczną część swojego życia na opiekę nad liczną rodziną. Dzięki temu świadczeniu, zarówno matki, jak i ojcowie mogą liczyć na stabilizację finansową w późniejszym okresie życia. Jeśli spełniasz warunki programu, nie zwlekaj z złożeniem wniosku. Warto również pamiętać, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, więc w przypadku wątpliwości warto skonsultować się bezpośrednio z przedstawicielem ZUS.

Na zdjęciu widoczni są starsza polska kobieta i starszy polski mężczyzna, oboje Kaukascy, w biurowym otoczeniu, wypełniający dokumenty. Scena przedstawia ich składanie wniosku o program „Mama 4 plus” w lokalnym biurze ZUS. Biuro wyposażone jest w polskie flagi i oznakowania, a młoda Kaukaska kobieta, pracownik ZUS, udziela im pomocy. Atmosfera jest profesjonalna i wspierająca, co podkreśla dostępność i pomoc oferowaną przez agencję rządową.

Podobne artykuły

+ There are no comments

Add yours